WhatsApp App
met
ons!

Een zandcementvloer (ofwel smeervloer, specievloer, dekvloer) dient als ondergrond voor tapijt, tegels of laminaat. Met een mengsel van zand, cement en water wordt de dragende vloer vlak gemaakt en op de juiste hoogte gebracht, zodat de vloerbedekking van uw keuze strak gelegd kan worden. Er zijn diverse dekvloermortels en de ondervloer moet schoon zijn en vaak nog voorbehandeld worden. Met vakkennis en ervaring brengen wij uw zandcementvloer snel aan.